سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
مراسم میثاق با سردار حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت برگزار شد
1398/10/16

مراسم میثاق با سردار سلیمانی درساختمان اداری آموزشی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت با حضور مسئولین شهرستانی و دانشگاهی برگزار گردید.