ریاست واحد
ریاست واحد
نظر شما راجع به اطلاع رساني و ارائه خدمات الكترونيك چیست ؟
عالی
خوب
متوسط
نظر خاصی ندارم !

 
اوقات شرعی
آرایش ترمی

 آرایش ترمی به تفکیک رشته ها:
 
 
گروه مهندسی برق:
 
کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 127
حجم فایل : 468.57 کیلوبایت
 
 
کارشناسی پیوسته برق-الکترونیک

لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 58
حجم فایل : 244.59 کیلوبایت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
کارشناسی پیوسته برق- قدرت


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 156
حجم فایل : 244 کیلوبایت

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 کارشناسی پیوسته برق- کنترل


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 32
حجم فایل : 244.49 کیلوبایت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کارشناسی پیوسته برق- مخابرات


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 32
حجم فایل : 244.12 کیلوبایت

 


 مهندسی تکنولوژی برق قدرت-ناپیوسته
 کاردانی برق الکتروتکنیک- پیوسته
 کاردانی ابزار دقیق- ناپیوسته
 کاردانی الکترونیک عمومی-پیوسته

 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 221
حجم فایل : 309.36 کیلوبایت

 

 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 140
حجم فایل : 251.11 کیلوبایت

 

 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 64
حجم فایل : 176.74 کیلوبایت

 

 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 68
حجم فایل : 324.43 کیلوبایت

 


 
 گروه مهندسی کامپیوتر:

 
     
 کاردانی کامپیوتر-پیوسته
  کاردانی کامپیوتر-ناپیوسته    
 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 184
حجم فایل : 231.16 کیلوبایت

 

 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 86
حجم فایل : 236.48 کیلوبایت

 

   
 
 گروه مهندسی مکانیک خودرو:
 
 
 
کاردانی مکانیک خودرو-پیوسته


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 135
حجم فایل : 240.29 کیلوبایت

 

 
     
 
  گروه  مهندسی علوم صنایع عذایی:
 
 
 
     
 کارشناسی علوم و صنایع غذایی- پیوسته
  کارشناسی علوم و صنایع غذایی- ناپیوسته  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
 
 

-.pdf [92.45 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 30)

 

 

 

-.pdf [374.34 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 29)

 
لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 91
حجم فایل : 62.79 کیلوبایت
 
 
 گروه  مهندسی شیمی:
 
 
 
     
 کارشناسی مهندسی شیمی- پیوسته
     
 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 186
حجم فایل : 319.8 کیلوبایت

 

     
 
 گروه حسابداری:
 
 
     
 کارشناسی حسابداری- ناپیوسته
 کاردانی حسابداری-پیوسته
  کاردانی حسابداری- نا پیوسته  
 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 407
حجم فایل : 232.8 کیلوبایت

 

 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 143
حجم فایل : 196.39 کیلوبایت

 

 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 112
حجم فایل : 206.19 کیلوبایت

 

 
 
 گروه تربیت بدنی:
 

     
کارشناسی علوم ورزشی- پیوسته
 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت- ناپیوسته    
 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 72
حجم فایل : 391.99 کیلوبایت

 

 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 74
حجم فایل : 292.92 کیلوبایت

 

   
 
 گروه علوم پایه:
 
 
     
 کاردانی آموزش زبان انگلیسی
     
 


لینک دانلود : لینک مستقیم   | تعداد دانلود : 32
حجم فایل : 218.3 کیلوبایت

 

     بازدید : 5099