ریاست واحد
ریاست واحد
نظر شما راجع به اطلاع رساني و ارائه خدمات الكترونيك چیست ؟
عالی
خوب
متوسط
نظر خاصی ندارم !

 
اوقات شرعی
اعضاء هیأت علمی
نام و نام خانوادگی
 تحصیلات  سمت تصویر
 پست الکترونیک
 احد سلیمی
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق- الکترونیک
مدیر گروه کارشناسی ارشد
  برق

 
asalimi@iauzarindasht.ac.ir
سید ایمان سیدی
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق- کنترل
مدیر گروه مهندسی برق

 

 

 isayedi@iauzarindasht.ac.ir
حمید رضا صادقی مادوانی
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق- الکترونیک
-

 

  hsadeghi@iauzarindasht.ac.ir
محسن زارعپور
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
 مدیر گروه کاردانی مکانیک
mzarepoor@iauzarindasht.ac.ir
 محمد هادی ناجی
دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
-

 

 mhnaji@iauzarindasht.ac.ir
 حنان لشکری
دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
مدیر گروه علوم و صنایع غذایی

 

--

 
 hlashkari@iauzarindasht.ac.ir
 
 داود سالار باشی
 
 
 
  دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
 
 
رئیس اداره حراست

 
   dsalarbashi@iauzarindasht.ac.ir 

ایمان خنشا
دکترای تخصصی مهندسی شیمی
مسئول بسیج اساتید

  ikhonsha@iauzarindasht.ac.ir
 مرضیه کاظم پور
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 
 
مدیر گروه مهندسی شیمی
 
 
--
mkazempour@iauzarindasht.ac.ir
 فریده فرجی
کارشناسی ارشد حسابداری
 
مدیر گروه حسابداری
 
 
--
 ffaraji@iauzarindasht.ac.ir
 سمیرا هنربخش
 دانشجوی  دکترای تخصصی حسابداری 
 
--
 
 
--
  s.honarbakhsh@iauzarindasht.ac.ir
امیر حق خواه
دانشجوی دکترای تخصصی تربیت بدنی
معاونت آموزشی و دانشجویی

 

   ahaghkhah@iauzarindasht.ac.ir
 فاطمه روشنی
 
دانشجوی دکترای تخصصی تربیت بدنی
 
--
 --   froshani@iauzarindasht.ac.ir
 آمنه نامدار
 
دانشجوی دکترای تخصصی ریاضی
 
مسئول باشگاه پژوهشگران جوان
--
  anamdar@iauzarindasht.ac.ir
 مهدی رحمانیان
 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 رئیس اداره پژوهش و مدیر گروه کامپیوتر
 
 
 mehdirahmanian@iauzarindasht.ac.ir
بازدید : 7692