• هفته پژوهش را به تمام پژوهشگران تبریک می گوییم.

  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

  • سلسله جلسات معرفتی اساتید با موضوع طهارت نفس هر هفته یکشنبه ساعت 10 صبح


درباره دانشگاه
معرفی رشته ها
اساتید و کارکنان
دانشجویان