جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت صاحب مسجد می شود
1397/10/29

با تلاشها و پیگیری های  مستمر هیت رئیسه و همت بلند خیرین شهرستان زرین دشت، قرار داد ساخت مسجد در زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت به مساحت 161.95 متر مربع فی مابین دکتر مهدی رستگار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت و شهربانو زارع و رضا قلی نقی زاده (خیرین شهرستان حاجی آباد) منعقد شد.

هزینه اجرایی پروژه مذکور نزدیک به 3 میلیارد ریال تخمین زده می شود.

شروع ساخت این مسجد از ابتدای بهمن ماه آغاز می شود و قرار است ظرف مدت 7 ماه به پایان برسد.