• دکتر پیشقدم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس معرفی شد

  • سلسله جلسات معرفتی اساتید با موضوع طهارت نفس هر هفته دوشنبه ساعت 11 صبح


درباره دانشگاه
معرفی رشته ها
اساتید و کارکنان
دانشجویان